Home > Tài chính > Tiền vào mạnh, cho vay có biểu hiện chậm
Tiền vào mạnh, cho vay có biểu hiện chậm

Tính đến 20/9/2016, gia tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,46% (cùng kỳ năm trước gia tăng 10,78%).

Hoàng Vũ

Tổng cục Thống kê vừa công khai thông báo cận cảnh về hiện trạng kinh tế – cộng đồng 9 tháng năm 2016.

Phần kê khai về lĩnh vực nh cho thấy, tính đến thời điểm 20/9/2016, tổng dụng cụ chi trả gia tăng 11,76% so với cuối năm 2015, gia tăng khá cao so với cùng kỳ năm (8,88%), tuy nhiên vẫn nằm trong xu hướng 16-18% mà Ngân hàng Nhà nước dự định cho cả năm nay.

Xu hướng tốc độ gia tăng trưởng kêu gọi vốn của các nh cao hơn tốc độ gia tăng trưởng tín dụng, đã có từ đầu năm, không ngừng bày tỏ. Điều này giúp đỡ thanh khoản hệ thống không ngừng đảm bảo, cân bằng vốn dư thừa trong thời lượng qua.

Cụ thể, tính đến 20/9, kêu gọi vốn của các cơ quan tín dụng gia tăng 12,02% (cùng kỳ năm 2015 gia tăng 8,9%); gia tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 10,46% (cùng kỳ năm trước gia tăng 10,78%).

So với mục đích gia tăng 18-20% dự định cả năm mà Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra, có khả năng có điều chỉnh phụ thuộc hiện trạng hiện thực, tốc độ gia tăng trưởng tín dụng nói trên có biểu hiện chậm và đang khá thấp so với chỉ tiêu kế hoạch. Đáng lưu ý, biểu hiện đó có ở đầu mùa cao điểm chế tạo bán buôn các tháng cuối năm.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lãi suất kêu gọi hiện giờ tương đối không thay đổi (chỉ gia tăng khoảng 0,2-0,3%/năm trong khoảng thời lượng từ giữa tháng 2 đến tháng 3/2016).

Còn ở diễn ra mới nhất, ngày 26/9 vừa qua, các nh thương mại chính quyền, khối chiếm thị đa số trên nơi giao dịch, đã đồng loạt giảm lãi suất kêu gọi VND từ 0,3-0,5%/năm ở đa dạng kỳ hạn ngắn, cơ bản dưới 12 tháng.