Home > Tài chính > “Điều hành lãi suất, tỷ giá theo qui tắc nơi giao dịch”
“Điều hành lãi suất, tỷ giá theo nguyên tắc nơi giao dịch”

Từ 2011-2016, Ngân hàng Nhà nước đã tạo được những biến đổi cần chú trọng trong điều hành lãi suất; cơ chế trần lãi suất kêu gọi VND từng bước được gỡ bỏ, đường cong lãi suất đã định hình hợp lý hơn.

Minh Đức

Ngày 22/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công khai dự thảo nghị quyết sự kiện hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Định hướng điều hành chánh sách tiền tệ được định vị những nội dung khá cận cảnh.

Như xu hướng và phương châm đề ra những năm qua, dự thảo về sự kiện hành động của Chính phủ 5 năm tới định vị không ngừng thi hành chiến lược tiền tệ chủ động, linh hoạt.

“Điều hành lãi suất, tỷ chi phí theo qui tắc nơi giao dịch” là phương châm được nhấn mạnh, để chăm sóc những mục đích cải tiến.

Trong nhiệm kỳ trước, từ 2011-2016, Ngân hàng Nhà nước đã tạo được những biến đổi cần chú trọng trong điều hành lãi suất, cũng như hiện thực trên nơi giao dịch. Đó là, cơ chế trần lãi suất kêu gọi VND từng bước được gỡ bỏ, đặc điểm biểu trưng, đường cong lãi suất đã định hình hợp lý hơn.

Tuy nhiên, điểm cho đến nay chưa thi hành được là gỡ bỏ 100% cơ chế trần lãi suất kêu gọi VND, do vẫn đang áp đối với những kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Cùng đó, cơ chế trần lãi suất kêu gọi 0%/năm đang áp đối với tiền gửi USD.

Với tỷ chi phí, Ngân hàng Nhà nước đã có biến đổi biểu trưng từ đầu năm 2016. Tỷ chi phí trên nơi giao dịch vẫn định vị theo mốc tham chiếu, cùng cơ chế trần – sàn theo biên độ cấp phép. Tuy nhiên, mốc tham chiếu đã được định vị theo tỷ chi phí trung tâm với cơ chế mới, biến đổi hằng ngày và được cho là ý kiến linh hoạt, sát thực hơn với diễn của kinh tế vĩ mô, với nơi giao dịch trong và ngoài nước…

Cùng với xu hướng điều hành theo qui tắc nơi giao dịch, dự thảo sự kiện hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 cũng nêu xu hướng cố gắng giảm mặt bằng lãi suất cho vay, bảo đảm vốn tín dụng cho nền kinh tế, nhất là những lĩnh vực ưu tiên.

Liên quan, trong dự thảo đề án kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế công đoạn 2016-2020 cũng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công khai, mục đích đề ra là kéo lãi suất cho vay xuống mức bình quân của những nước đang cải tiến là khoảng 5%/năm.

Ngoài những nội dung trên, dự thảo sự kiện hành động của Chính phủ cũng nêu xu hướng chi phím sát hiệu năng nơi giao dịch ngoại tệ, vàng; gia tăng lưu trữ ngoại hối; tạo điều cần phải có thuận lợi trong đến gần vốn tín dụng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành gia tăng trưởng tín dụng thích hợp với xảy ra kinh tế vĩ mô, hội tụ tín dụng vào lĩnh vực chế tạo, lĩnh vực ưu tiên, nhất là những công ty nhỏ và vừa, gắn với gia tăng cường chất lượng tín dụng.

Cùng đó, dự thảo xác xu hướng hành động: không ngừng tái cơ cấu những cơ quan tín dụng, nhất là những nh thương mại yếu kém; thi hành chuyển nhượng nợ xấu theo cơ chế nơi giao dịch, kịp thời tháo gỡ áp lực, vướng mắc trong giải quyết nợ xấu; trọn vẹn đề án tái cơ cấu lại cơ quan tín dụng và giải quyết nợ xấu công đoạn 2016-2020.