Home > Tài chính > “5 nhà xưởng để giảm lãi suất cho vay”
“5 nhà xưởng để giảm lãi suất cho vay”

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, tính đến 30/6/2016, lợi nhuận hệ thống các cơ quan tín dụng ước gia tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thành An

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia vừa công khai thông báo hiện trạng kinh tế 7 tháng đầu năm 2016, cùng dự báo về triển vọng lãi suất.

Báo cáo dẫn cảm nhận của Ủy ban, việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay trong các tháng cuối năm để hỗ trợ công ty có sơ sở để thi hành được. Có 5 nhà xưởng chính để nhìn về triển vọng này.

Thứ nhất, thanh khoản hệ thống đang khá bội thu, có khả năng bảo đảm được nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế trong năm 2016. Bên cạnh đó, cơ cấu tín dụng đang chuyển dịch hội tụ cho 5 lĩnh vực ưu tiên, thích hợp với chủ trương của Chính phủ.

Tuy nhiên, số liệu kê khai cho thấy tốc độ gia tăng trưởng tín dụng ở đa số các nhóm ưu tiên trên đều thấp hơn đa dạng so với mức gia tăng trưởng tín dụng trung bình 6 tháng đầu năm nay.

Thứ hai, lãi suất trái phiếu Chính phủ không ngừng giảm ở các kỳ hạn. Việc bán ra trái phiếu Chính phủ đã đạt 85% kế hoạch năm (bán ra 250 ngàn tỷ đồng) sẽ làm giảm gây vất vả gia tăng lãi suất.

Thứ ba, lạm phát gia tăng so với năm trước tuy nhiên dự báo cả năm vẫn ở mức thấp (3,5-4%).

Thứ tư, tỷ giá và nơi giao dịch ngoại hối từ đầu năm vẫn khá không thay đổi. Dự báo tỷ giá cuối năm chỉ dao động trong khoảng kỳ vọng (3%).

Thứ năm, lợi nhuận 6 tháng đầu năm các nh thương mại tương đối theo chiều hướng tốt, tạo dư địa cho việc giải quyết nợ xấu và tiết giảm giá thành thao tác của hệ thống.

Theo số liệu của Ủy ban, tính đến 30/6/2016, lợi nhuận hệ thống các cơ quan tín dụng ước gia tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

“Như vậy, các điều cần phải có để giảm mặt bằng lãi suất đang có đa dạng nhân tố thuận lợi, song để giữ vững việc giảm mặt bằng lãi suất, hệ thống nh cần phải chủ động tiết giảm giá thành thao tác, đẩy nhanh giải quyết nợ xấu để giảm trích lập dự phòng”, thông báo của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia nhận định.

Riêng về hiện trạng thanh khoản của hệ thống nh trong tháng 7, Ủy ban nói rằng vẫn ở mức bội thu, do kêu gọi gia tăng cao so với cùng kỳ (tính đến cuối tháng 6 gia tăng 10,2% so với đầu năm; cùng kỳ 2015 gia tăng 6%), quá trình tín dụng chỉ gia tăng ở mức giống (tính đến 30/6/2015, gia tăng trưởng tín dụng đạt 8,16% so với đầu năm, quá trình cùng kỳ năm 2015 là 7,86%).

Mặt khác, cung tiền gia tăng khá mạnh (tính đến 31/5/2016, M2 gia tăng 6,77% so với cuối năm 2015; cùng kỳ 2015 gia tăng 3,8%) do Ngân hàng Nhà nước đã bơm vào hệ thống khoảng 180.000 tỷ đồng bằng cách việc mua ngoại tệ, quá trình tính đến 22/7/2016 hút ròng khoảng 116.000 tỷ đồng.

Có một điểm đáng lưu ý, các số liệu trong thông báo tháng 7 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia không cập nhật được đến tháng 7/2016, về gia tăng trưởng tín dụng, kêu gọi vốn và cung tiền. Đây cũng là các số liệu thiếu vắng trong số liệu về phiên họp Chính phủ phải thường kỳ tháng 7 vừa qua.